PDM Kota Bontang - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kota Bontang
.: Home > Visi dan Misi

Homepage

Visi dan Misi

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi

Munkar dan Tajdid, bersumber
pada Al-Qur`an dan As-Sunnah
.Muhammadiyah berasas Islam.


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website